Se Ivers direkte: RBK-kjempen på plass i studio

foto