RBK-medlemmene gikk imot styret - sier nei til sluttspill

foto