Takket nei til RBK og trener med Ranheim. Nå vil 17-åringen bli i Kolstad

foto