Kan bli store utskiftninger. Disse Start-spillerne er ikke ønsket med videre.

foto