Landslagssjefen har et ønske. I Tromsø avfeies det av Øyvind.

foto