Disse to Molde-spillerne har lov til å bryte koronareglene