Disse studiekameratene dukket opp på TIL-trening: Han ene kan være ferdig i klubben ved nyttår