Har ikke planen klar for livet etter Bjørnebye

foto