Politikk, nasjonalisme og religion: Norges motstander splittet landet i to

foto