Serie­gullet som illust­rerer Klepps fall og kvinne­fotbal­lens utvik­ling

foto