Beskylder Nordlie for å ha fjernet ballguttene

foto