Har Christer (19) satt norgesrekord i opprykk?

foto