Søkte om å rive denne «raillsjåen» - må legge planene død

foto