Takket nei til Klepp i 2019. Nå blir stortalentet (17) sammenlignet med Terland

Sofie Bjørnsen spås en stor fremtid. Sofie Bjørnsen spås en stor fremtid. Foto: Alexander Larsen