NFF tar grep som følge av det høye smittetrykket i deler av landet. Covid-19-forskriften forbyr for øyeblikket en rekke toppklubber både på herre- og kvinnesiden å trene organisert.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund opplever treningsforbudet som «veldig problematisk».

– Vi mener vi er rustet til å spille i enhver smittesituasjon, sier Brann-lege Magnus Myntevik, som er sentral i arbeidet med NFFs egen smittevernprotokoll – der det nå kommer flere og strengere tiltak for klubbene:

  • Spillere og andre i kohorten hurtigtestes to ganger i uken.

  • Det innføres bruk av munnbind når man ikke trener.

  • Spillere må skifte hjemme. Ingen bruk av garderober.

  • Styrkerom holdes stengt for spillergruppen, men kan benyttes i forbindelse med opptrening/rehabilitering

  • Spillere skal som hovedregel ikke bruke offentlig transport.

  • Det kan også bli innført bruk av hurtigtester i forbindelse med kamper, når det blir aktuelt.

– Dette er definitivt den strengeste protokollen vi har produsert, sier Myntevik.

Toppfotballprotokollen gjelder for klubber i Eliteserien, Toppserien, 1. divisjon menn og kvinner og 2. divisjon menn.

Mandag ble en rekke klubber ilagt forbud mot organisert trening da regjeringen innførte det strengeste tiltaksnivået for kommunene i Viken fylke. Senere har dette tiltaksnivået blitt innført flere steder.

Treningsnekten varer i utgangspunktet til 11. april.

– Kvelden før det stengte, så var vi faktisk klar til å innføre denne protokollen på østlandsområdet, sier Myntevik – og forteller at den vil bli iverksatt så snart myndighetene gir klarsignal for gjenåpning av organisert trening.

Myntevik mener toppfotballen har alle forutsetninger for å ivareta godt smittevern: Store medisinsk apparat, protokoller man kan stramme inn, kompetanse og erfaring fra i fjor.

NFF har bedt om en opphevelse av treningsnekten, men Helsedirektoratet opplyser at NFF har fått negativ tilbakemelding om dette.

– Vi håper på en dialog med myndighetene der de stiller knallharde krav til protokollen vår i utsatte områder. Vi er beredt på å stramme kraftig inn der det er nødvendig, sier elitedirektør Lise Klaveness til VG.

Hun regner med at NFFs egen protokoll (for gjennomføring av fotballtrening under coronapandemien) blir oppdatert med strengere tiltak for Oslo-klubber allerede mandag.

– Når håper dere på svar fra regjeringen?

– Vi håper at vi i løpet av uken får justert det slik at toppfotballen som yrkesgruppe får rulle og gå under ethvert smittenivå, men innenfor skjerpede krav i protokollen vår. Lokal tilnærming fungerer ikke i toppfotballen som handler om fair play i en nasjonal konkurranse, sier hun.

– Vi vil strekke oss særdeles langt for å møte de kravene og vi har ett års erfaring som tilsier at dette vil klubbene få godt til.

I e-posten til Statsministerens kontor skriver hun at NFF frykter at flere toppklubber med treningsnekt vil vurdere å reise til tilgrensende områder.

– Klubbene diskuterer alle mulige løsninger, men har selvsagt stor respekt for den situasjonen landet står oppi nå, sier Klaveness.

PS! Statsministerens kontor opplyser at NFFs henvendelse er sendt videre til Kulturdepartementet.