Var en av arkitektene bak ansettelsen av Horneland – nå vil Fredrik Winsnes fortsette

foto