Kapteinen tok på strengstemmen: – Vi så ikke ut i måneskinn