Slik svarer Horneland på Bjørnebye-kravet fra Kjernen