BT skrev i gårsdagens avis at en gruppe med forretningsmannen Ole Remfeldt i

spissen, mener at samarbeidet med Stor-Bergen Boligbyggelag (SBBL), er

uheldig for Brann. I går la de frem planene sine.

*De stiller 1,53 millioner kroner som egenkapital for opprettelsen av Brann

Stadion AS. Sportsklubben Brann stiller med de resterende 1,47. *Med tre millioner kroner i egenkapital, tar det nyopprettete Brann Stadion

AS over 25 millioner kroner av gjelden i Handelsbanken. Banken gir fra seg

pantet i Stadion.

*Sportsklubben Brann er eneeier i en refinansiert stadion. Remfeldt og

Nygaard vil jobbe for å øke leieinntektene. Dermed kan de betjene

driftskostnader og lån.

Allerede på kveldens årsmøte vil de to ha med seg en sjekk på halvannen

million kroner. Brann-formann Magne Revheim ønsker ikke å si så mye om

forslaget fra Remfeldt og Nygård, men han avviser at Brann har inngått en

dårlig avtale med SBBL.

— Jeg synes vi har fått en god avtale med Stor-Bergen, men jeg venter til

Remfeldt har fått lagt frem sine planer på årsmøtet før jeg kommenterer dem,

sier Revheim.

Handelsbanken har tidligere vært i møte med Remfeldt og Nygård, og er

skeptisk til duoens planer.

— Vi har møtt flere interessenter i forbindelse med Stadion-spørsmålet,

blant annet Remfeldt-gruppen. Vi har kommet frem til at for vår del er

tilbudet fra Stor-Bergen det beste. Det legger til grunn at det blir

eiendomsutvikling som kan gi oss 15 millioner kroner utover de 35 millionene

vi allerede vil få inn ved en overtakelse av gjelden, sier banksjef Dag

Tjernsmo.

I dag er det ledige lokaler ved Brann Stadion. Men lokalene kan etter den

nåværende reguleringsplanen bare brukes til sportslig relatert virksomhet.

— Vi ser ingen grunn til at boligbyggelaget skal få muligheten til å tjene

godt på dette, sier Ole Remfeldt.

Planen til Remfeldt og Nygård er til forveksling lik avtalen mellom

boligbyggelaget og Brann. Viktigste forskjell er at det i den opprinnelige

avtalen er et mål å bygge boliger på tomten. Gevinsten av dette skal deles

mellom de to aksjeeierne og Handelsbanken. Remfeldt og Nygård mener blant

annet at Bergen ikke behøver noen ny Byarena.

— Det er klart det handler om følelser også. Vårt mål er at Brann skal få

det best mulig. Det får de ikke med boligbyggelaget slik det ser ut nå,

forteller Nygård.

Administrerende direktør Olav Bjaadal i Stor-Bergen Boligbyggelag er sikker

på at han kommer til å gå seirende ut av årsmøtet.

— For det første var det ikke vi som absolutt måtte kjøpe. Det var Brann som

trengte en løsning. Men kommer det til at Brann finner bedre løsninger enn

med oss, så vær så god, sier han.

*Remfeldt driver med eiendom og bil. Hans tre heleide aksjeselskap hadde i

fjor et samlet overskudd før skatt på nær 1,1 million kroner. Gevinst på

salg av eiendom i et av selskapene sto alene for 1,5 millioner. Privat hadde

han en nettoinntekt på 870.900 og en skattemessig formue på 1.628.000

kroner.