Kilder til BT: Flere i Brann-styret var klare for å fjerne Vibeke Johannesen

foto