Disse to får godkjent på børsen etter møtet med Reykjavik