Trener og styreleder: Åge Hareide og Ivar Koteng. Trener og styreleder: Åge Hareide og Ivar Koteng. Foto: Adresseavisen

Deler Hareides bekymring, men Koteng har en annen løsning