Vareggs Dana Cup-opplegg koster 8000 kroner pr. spiller. I Fana er prisen under 5000.