- I Lyon hadde jeg ikke flust med venner. Trivsel er veldig viktig for at man skal prestere.