Dro over halve kloden for å finne lagfølelsen. De fant den på Klepp

foto