Start rotet bort seieren. Ramsland utliknet på overtid.

foto