Stengte skjebnemøtet for pressen. Så gikk styret av.

foto