Bøe-bloggen: «Mannen som var hugd i stein, har spilt sin siste kamp»