Viking gjør trolig et nytt Berisha-framstøt etter sesongen

foto