Åge Hareide gliser over det Rosenborg har levert på Frøya. Åge Hareide gliser over det Rosenborg har levert på Frøya. Foto: Kim Nygård

Med militære metoder har Rosenborg bygget lagånd