RBK-kjempen har bestemt seg: - Ingen enkel avgjørelse