Ifølge påtalenemnda til NFF er ikke bevisene tilstrekkelig til å ta ut påtale.

– Jeg er glad og lettet over at denne prosessen nå er over, og svært fornøyd med at jeg nå - helt og fullt - kan fokusere på fotballen og trenergjerningen igjen. Det har vært noen meget belastende måneder for hele familien, og vi er svært glade for at vi nå kan legge denne saken bak oss, sier Pedersen.

Dansken takker for støtten han har mottatt de siste månedene, og sier selv at han nå ser frem til «neste kapittel».

– Hvor neste stoppested blir, er per i dag uvisst. Men jeg er allerede oppe på hesten igjen, og vil trene en klubb raskest mulig, sier han.

Nyheten kommer to måneder etter at Pedersen forlot jobben som trener for eliteserieklubben Strømsgodset.

Da hadde det stormet voldsomt rundt dansken, som ble anklaget for å kommet med nedsettende kommentarer mot flere personer i tilknytning til klubben.

Klubben engasjerte advokatfirma Kleven & Kristensen, som ifølge en pressemelding konkluderte med at Pedersen hadde «brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering».

Overfor TV 2 poengterte styreleder Elisabeth Lohk at klubben ikke aksepterte ordlyden, men sa samtidig at klubben mente ordruken ikke var rasistisk.

På tross av dette valgte Strømsgodset å anmelde saken til påtalenemda i NFF. Der har man nå konkludert: Det blir ingen formell sak mot Henrik Pedersen.

Elisabeth Lohk har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse mandag.

Henrik Pedersen har hele tiden nektet for anklagene om rasisme.

– Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten, skrev 43-åringen i en pressemelding da han forlot drammensklubben.

Advokat Eirik Monsen representerte en varsler i Strømsgodset, som var Pedersens motpart i saken. Monsen stusser på avgjørelsen til NFF:

– Jeg er overrasket. Det ble gitt en ganske utførlig beslutning av Godset der de redegjør for sitt vurdering av saken, og at klubben ikke er rett instans for å ta en endelig beslutning. Derfor anmeldte de saken til NFF. De hadde gjort en grundig vurdering, og hatt samtaler med aktørene som var involvert. Men så vet ikke jeg hvilken informasjon, eller dokumentasjon, NFF har mottatt totalt sett. Men basert på min kjennskap til saken, så er jeg veldig overrasket, sier han.

– Styrelederen i klubben sa at ordlyden Pedersen ble anklaget for å ha brukt var uakseptabel, men også at den ikke var rasistisk. Likevel anmeldte man til NFF?

– Jeg antar at hun mente, uten at jeg kan snakke for henne, at hun ikke er i posisjon til å definere dette, utover at det var, etter klubbens syn, ord og uttrykk som kunne være i strid med NFFs regelverk, sier Monsen.

Henrik Pedersens advokat, Erik Flågan, støtter påtalenemndas avgjørelse.

– Avgjørelsen er korrekt. Det ble ble fremmet påstander om ytringer i strid med idrettens regelverk, og som var trukket ut av sin rette kontekst. Vi er fornøyde med at påtalenemnda støtter våre vurderinger og konklusjoner om at det ikke var grunnlag for å reise påtale, sier Flågan.