Sto bak to store RBK-kjøp: Nå blir han gransket i Sverige