Qatar gir etter for internasjonalt press: Nå er arbeiderne sikret minstelønn

foto