Telefonen fra forbundet åpner for storlag til Trondheim

foto