Norges tropp har nesten full vaksinedekning – men også uvaksinerte sendes til OL