Valnes starter for Norges førstelag – Klæbo blir ankermann på Lillehammer