– Gledestårene viser hvor vondt guttene har hatt det

foto