Det verste blir kanskje ikke å samle Trøndelag

foto