Kostnadssprekk på over 100 millioner truer Alvøen-prosjekt

foto