Først revnet hoppdressen - så gikk han på trynet

foto