– Om rytterne ikke har noe der å gjøre, vil det være ressurssløseri å sende dem til VM

foto