– Et slag under beltestedet, kaller Knut Weum, styreleder i Det Norske Travselskap, det.

Saken er at Norges Idrettsforbund har sendt brever der de ber politikerne om at Norsk Rikstoto skal innføre tapsgrenser på linje med det Norsk Tipping har.

I dag har enkelte av hestespillerne en tapsgrense på 1,5 millioner kroner i måneden. Norsk Tipping har til sammenligning 20.000 kroner i måneden som grense for alle.

Høyre-politikeren Tage Pettersen hadde en Facebook-post der han kommenterte Idrettsforbundets brev på denne måten:

– Urent trav fra NIF - eller bare et arbeidsuhell?

Til VG sier Pettersen om sin melding:

– Det handlet mest om at NIF i en sak som primært angår hestesporten, som ligger utenfor NIFs ansvarsområde, skulle ha en tydelig oppfatning om spillgrenser for pengespill på hest og at de selektivt sendte en brev til ett parti på Stortinget i en prosess der partiene jobbet med å finne brede løsninger.

Tage Pettersen viser til et brev som Norges Idrettsforbund sendte til Arbeiderpartiet.

Knut Weum i Det Norske Travselskap går enda lengre:

– Norges Idrettsforbund ødela hele saken for oss. Det var et slag under beltestedet. Vi har aldri blandet oss opp i rammebetingelsene til de frivillige organisasjonene. De fant ut at de skulle blande seg opp i våre rammebetingelser. Det synes jeg er uhørt.

Kommunikasjonssjef Finn Aagaard i NIF slår tilbake:

– Norges Idrettsforbund har tatt kontakt med flere partier i denne saken. NIF har snakket med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og vi sendte et eget brev til Arbeiderpartiet som Tage Pettersen refererer til i sitt Facebook-innlegg.

NIF har også skrevet under på et felles brev med organisasjoner med Røde Kors, Blå Kors, Stiftelsen Dam, Norsk Musikkråd og Actis med likelydende argumentasjon.

Aagaard understreker at brevet er sendt til Tage Pettersen og de andre medlemmene i Familie- og kulturkomiteen som ikke kommer fra Fremskrittspartiet, som konkret foreslår at det ikke innføres tapsgrenser i hestesporten.

NEI TIL NYE TAPSGRENSER: Frps Himanshu Gulati. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Himanshu Gulati fra Frp sier til VG:

– Idrettsforbundets rolle er uheldig. De er en del av en stor kampanje for å innføre tapsgrenser. De spiller en lite konstruktiv rolle og er medansvarlig for at det kan komme tapsgrenser som vil være en katastrofe for hestesporten.

Landbruksminister Olaug Bollestad har derimot forståelse for Idrettsforbundets brev:

– Jeg forstår veldig godt at frivilligheten har et engasjement for å ivareta den norske enerettsmodellen for pengespill, først og fremst fordi de er opptatt av å ha en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk. Hvis spillmonopolet faller, vil det norske markedet måtte åpnes for utenlandske spillselskaper som er opptatt av egen profitt – og ikke ansvarlighet og overføringer til gode formål, sier hun til VG.

Gulati fra Frp mener at landbruksminister Olaug Bollestad bare har vært opptatt av å innkassere en symbolseier for KrF ved at spillpolitikken strammes inn.

– Hun gjør det på bekostning av norsk hestenæring. Og spillerne vil forsvinne til utenlandske spillselskaper.

Bollestad avviser at det er noen «symbolseier» og mener at det handler om ansvarlighet i pengespill og beskytte sårbare spillere.

– Det å miste kontroll på spillingen er usynlig utad, men det ødelegger liv og familier. Derfor har vi en stolt og sterk tradisjon i Norge for å ha strenge regler for de som skal tjene penger på spill. Frp har lenge vært imot dette, og ønsker et stort frislipp der også utenlandske aktører skal komme inn på det norske markedet, sier landbruksministeren, som mener at tapsgrenser bidrar til å beskytte enerettsmodellen for pengespill som også hestesporten nyter godt av.

Knut Weum i Travselskapet er også kritisk til landbruksministeren, som har uttalt at hele enerettsmodellen (det vil i praksis si Norsk Tipping og Norsk Rikstoto) er i fare om ikke Norge tar spillgrensene på alvor.

– Det har hun ikke noe bevis for. Det er ikke hold i det, sier Weum.

– Avviser dere å ha grenser?

– Nei, men vi vil ha riktige spillgrenser.

Hestesporten argumenterer med at hestespillerne er helt annerledes enn Norsk Tippings kunder. Norsk Rikstotos problem er at de har et lite antall storspillere som står for en betydelig andel av omsetningen.

– Om vi får 20.000 kroner i måneden som grense, blir det katastrofe for oss, sier Knut Weum.

Han mener også at storspillerne da heller vil bruke pengene på uregulerte, utenlandske aktører med ulovlig aktivitet i Norge.

Landbruksminister Olaug Bollestad reagerer slik på påstandene fra Weum:

— Den norske enerettsmodellen for pengespill er begrunnet i hensynet til å sikre ansvarlige pengespill. Spillmonopolet utfordres jevnlig i rettssystemet. Allerede nå er det reist en sak der manglende tapsgrenser hos Norsk Rikstoto brukes som argument for å vise at norske myndigheter er mer opptatt av at det skal komme mye penger til hestesporten – enn av ansvarlighet i pengespillene. Mangel på tapsgrenser vil kunne få avgjørende betydning for om enerettsmodellen blir vurdert å være i tråd med EØS-retten, sier Bollestad til VG.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, er opptatt av det samme:

– Kjernen i enerettsmodellen er at hensynet til sårbare spillere settes foran økonomiske hensyn, og at aktørene skal sørge for at spillingen skjer i tryggest mulige rammer. Da kan ikke noen spilltyper få unntak for ansvarlighetstiltakene, mener Huseby.

PS: I oktober 2019 var det 11.620 Rikstoto-kunder som hadde en tapsgrense på over 20.000 kroner. Av disse hadde 1134 en månedlig tapsgrense på 1,5 millioner kroner, viste en rapport som Lotteritilsynet la frem i desember 2019.