Nederlandsk sykkelprofil ute av kunstig koma etter fire måneder