Kjøkkelviks damelag og resten av håndballen opplever store frafall: – Frustrasjon og fortvilelse