Gerhardsen ble onsdag presentert som lederen av OL-utvalget som skal bruke de neste månedene på å lodde stemningen i norsk idrett:

Dersom idretten selv ønsker enda en OL-prosess, så vil Norges idrettsforbund deretter ta fatt på tilsvarende sonderinger i Stortinget og regjeringen.

– Mina Gerhardsen har god kjennskap til norsk idrett, både fra rollen som statssekretær i kulturdepartementet og ikke minst gjennom ulike tillitsverv i norsk idrett og i Frivillighet Norge, sa idrettspresident Berit Kjøll i møte med norsk presse onsdag.

Men Gerhardsen er også en uttalt tilhenger av at Norge skal søke om et nytt OL:

På Twitter har ferske utvalgslederen også skrevet dette:

På spørsmål fra VG om hvordan Gerhardsen uhildet kan lede en norsk OL-sondering, svarer utvalgslederen per e-post:

– Oppdraget i dette utvalget handler ikke om et ja eller nei til OL og PL i Norge, men om vi skal åpne en debatt og hvilke premisser som i så fall skal legges til grunn for et mulig fremtidig OL-initiativ fra norsk side.

Om uttalelsene på Twitter, skriver Gerhardsen:

– Den uttalelsen er ikke relevant for utvalgets mandat. Dessuten har jeg et mer nyansert syn på denne saken enn det som kan formidles innenfor Twitters tegnbegrensning.

Berit Kjøll møtte norsk presse til såkalt Åpen Time onsdag. VG stilte henne da spørsmål om Gerhardsens uttalte iver etter å få OL tilbake til Norge.

– Svekker ikke dette legitimiteten til en slik OL-sondering?

– Det opplever jeg ikke. Det at noen har bestemt seg på forhånd er et ikke-tema siden vi i idrettsstyret har vært veldig tydelig på at vi skal sondere med et utgangspunkt som er helt nøytralt. Så vil det helt sikkert være ulike personlige oppfattelser blant enkeltmedlemmene i utvalget. Men dette er veldig tydelig presisert fra styrets ståsted, sier idrettspresidenten.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Med i det nye OL-utvalget sitter blant annet også IOC-representant Astrid Uhrenholdt Jacobsen, to særforbundspresidenter fra vinteridretter, samt Aksel Lund Svindal – som jobbet for at Oslo skulle søke OL for syv år siden.

– Er du kjent med at det er noen OL-skeptikere i dette utvalget?

– Hehe. Ja, inkludert idrettsstyret. Men her er vi helt nøytrale. Det er ingen føringer, og vi er veldig tydelige på den problemstillingen som du tar opp. Vi er opptatt av dette, sier Berit Kjøll til VG.

Både Tromsø, Trondheim og Oslo har tidligere jobbet for å få OL til Norge. VG viste i 2014 hvordan de tre byene har brukt mer enn 280 millioner kroner bare på søknader i forbindelse med dette arbeidet.

IOC har nå endret søknadsprosessen, slik at hver enkelt by går inn i interne diskusjoner med organisasjonen for å finne en best mulig løsning for begge parter.

IOC hevder dette vil spare byene for store summer i en søknadsprosess. Kritikerne mener derimot at endringen gjør hele prosessen mer lukket for omverden.

Mina Gerhardsen tar nå fatt på et arbeid som skal lede frem til en rapport på bordet til idrettsstyret. Deretter skal saken diskuteres på ledermøtet i norsk idrett til våren.

IOC MED I UTVALGET: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er norsk IOC-medlem. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Det krever god dialog med de ulike delene av organisasjonen. Hvordan dette konkret skal gjennomføres må vi komme tilbake til når arbeidet i utvalget er i gang, sier Gerhardsen.

– Hva tenker du om at IOC (Astrid Uhrenholdt Jacobsen) er representert i utvalget som skal sondere ønske om et nytt OL til Norge?

– For det første mener jeg at utøveres rolle i dette utvalgsarbeidet er svært viktig, da de som deltagere fra tidligere OL og PL tilfører utvalget en viktig kompetanse i dette arbeidet. Når det gjelder Astrid Uhrenholdt Jacobsen, så tenker jeg at hennes innsikt fra IOC også er verdifull for dette arbeidet, sier Mina Gerhardsen.