Det skriver Haug i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag ettermiddag.

Da hadde allerede VG avslørt innholdet i det skriftlige varselet som skiforbundet sendte til Bråthen like før julaften i 2020.

Samtidig publiserte NRK en mye omtalt kontraktsforlengelse fra juni 2021: Den inneholder signaturen til komitéleder Alf Tore Haug og Clas Brede Bråthen, men mangler signaturen til generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Haug hevder nå at han kun signerte et utkast til kontrakt - og ikke en endelig avtale.

«Jeg var eksplisitt på at kontraktsutkastet kun var ment som et signal til Clas Brede om hoppkomiteens ambisjon om å finne en løsning som kunne fungere for han, hoppkomiteen og resten av Skiforbundet» skriver Alf Tore Haug i en pressemelding som er sendt til en rekke mediehus, inkludert VG, i ettermiddag.

STØTTE: Clas Brede Bråthen sammen med Daniel Andrè Tande i Midtstubakken tirsdag. Foto: Geir Olsen, VG

Haug hevder at han overfor Bråthen presiserte at man måtte avvente før man gikk videre med kontraktsforlengelsen. Han var kjent med misnøyen ledelsen i skiforbundet hadde med Bråthens kommunikasjonsform.

«Clas Brede velger dessverre så å fylle ut den informasjonen som manglet i utkastet, som lønn og andre opplysninger, som åpenbart er arbeidsgiverstyrt informasjon. Sent på kvelden 25. juni sender Clas Brede ut en epost til nåværende og tidligere hoppkomite, samt ledergruppa i hopp om at han har signert ny kontrakt og takker komiteen for tilliten» skriver Haug i pressemeldingen tirsdag.

Overfor NRK avviste Bråthen at han gjorde noe galt da han fylte inn lønn og annen informasjon:

– Jeg gjorde det jeg fikk beskjed om. Jeg fylte inn bankkontonummer og den lønna jeg fikk beskjed om at skulle være som den er i dag. Dersom jeg gjør det jeg får beskjed om fra Alf Tore, og han kaller det et kupp, så må han nesten forklare det selv, sier Bråthen.

– Det har jeg selvsagt aldri gjort, hevder Haug i retur.

Haug hevder at han tok kontakt med Clas Brede Bråthen umiddelbart etter det han hevder skjedde i juni:

«Det gjøres helt klart at dette er et tillitsbrudd vi er skuffet og sterkt opprørt over» sier lederen av hoppkomiteen i skiforbundet.

«Jeg ser i ettertid at utkastet ikke burde vært signert, men jeg presiserer på det sterkeste at det aldri var tvil eller uklarheter rundt at dokumentet ikke var en kontrakt til signering. Jeg hadde heller aldri en tanke om at Clas Brede skulle misbruke min tillit på denne måten» hevder Haug.

LEDER: Alf Tore Haug i hoppkomiteen. Foto: Vidar Ruud / NTB

NRK snakket altså med Clas Brede Bråthen om den aktuelle kontrakten – eller utkastet – tirsdag:

– Jeg har aldri signert et utkast før. Jeg vet ikke, har du for vane å gjøre det? spurte Clas Brede Bråthen NRKs journalist tirsdag formiddag.

Clas Brede Bråthen har ikke besvart VGs henvendelser i sakens anledning.

Bråthen mente kontraktsforslaget åpenbart ikke var et utkast.

– Jeg mener det er helt meningsløst å datere og signere utkast. Da blir det hans ord mot mine ord, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal signere et utkast. Det beklager jeg at jeg ikke skjønner, dersom det er noe jeg burde skjønt, sier Bråthen.

Alf Tore Haug beklager at man ikke har klart å unngå det som nå skjer.

«Det er også beklagelig at hoppledelsen valgte å offentliggjøre konflikten på et tidspunkt der vi fremdeles hadde gode muligheter og felles mål» skriver han.

Og:

«Vi har hatt en klar ambisjon om å lykkes i våre forsøk på å finne en god løsning, og tar det som vårt ansvar å bidra til dette helt til vi er i mål, uten at vi vet nøyaktig hvor det er akkurat nå».

Clas Brede Bråthens advokat, Marit Håvemoen i LO, reagerer sterkt på påstanden om at han skal ha forsøkt å kuppe sin egen ansettelse.

«Bråthen var selvsagt glad for tilbudet, signerte og returnerte avtalen til HK. Vi har ikke hevdet at denne avtalen gir han krav på stillingen fremover i tid. Noe krav eller noen anførsel om at den avtale som ble omtalt i media i dag er en bindende avtale, er heller ikke omfattet av søksmålsvarselet som er sendt til Norges Skiforbund», skriver Håvemoen i en e-post til VG.

«Det er også laget et poeng av at han fylte inn lønna selv. Slik jeg har skjønt det, fikk han beskjed om å fylle inn egen lønn selv. Årsaken var at dette var noe hoppkomiteen ikke hadde noen presis informasjon om. Han har da inntatt den lønnen som han har i dag».

Hun trekker frem at kontrakten som er omtalt i media er en midlertidig kontrakt, og at søksmålsvarselet angår en fast ansettelse. Bråthen har vært midlertidig ansatt i rollen som sportssjef i 17 år.

«For øvrig vil det tjene saken om Skiforbundet, som arbeidsgiver, tar direkte kontakt med den advokat som representerer Bråthen og ikke kun kommuniserer via pressemeldinger. Da vil man unngå misforståelser og det blir enklere for partene å etablere en felles forståelse av uenighetene og eventuelt finne en løsning på saken», avslutter Bråthens advokat e-posten.