Et stort nederlag: VM-ledelsen ansatte feil person