Krystallklar Helleland ber om felles front i kampen mot doping

Linda Hofstad Helleland vil ha slutt på krangling mellom myndigheter, IOC og idrettsbevegelsen.

Linda Hofstad Helleland var tydelig i talen da hun møtte andre idrettsministere. Linda Hofstad Helleland var tydelig i talen da hun møtte andre idrettsministere. Foto: Valentin Flauraud / AP

Visepresidenten i Verdens antidopingbyrå (WADA) var tydelig i sin tale da hun tirsdag møtte andre idrettsministere før WADAs styremøte i Montreal.

– Idrettens integritet er alvorlig truet av juksere og dopingskandaler, og det er opp til oss å gjenopprette og bevare idrettens integritet. Jeg mener at det er på tide at myndigheter, IOC og idrettsbevegelsen står samlet i denne kampen og ikke fremstår for omverden som to parter på hver sin side av bordet som krangler med hverandre, sa Helleland.

– For at myndighetenes representanter skal være likeverdige partnere må vi snakke med en stemme. Dette vil styrke vår evne til å gjennomføre saker på en troverdig måte. Vi burde sammen ha som mål å ha en klare strategier og mekanismer for at myndighetene kan enes om felles standpunkter for WADA og muligens også utad til omverden, fortsatte Helleland i sin tale.

Som visepresident skal Helleland lede arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til en slik strategi fram mot WADA-møtene i Seoul i november.

Hun tok også opp den manglende åpenheten i idretten.

– La meg være klar, det er et sunt og grunnleggende prinsipp at alle doms- og ankelutvalg innen idretten, inkludert, CAS (Idrettens voldgiftsrett), bør legge til grunn åpne og transparente prosesser, sa visepresidenten.

IOC-stikk

Helleland kom også med et friskt fraspark til Den internasjonale olympiske komité (IOC). Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.

– Jeg ble overrasket over dette utspillet fra IOC da de presenterte en deklarasjon på akkurat de samme temaene som blir diskutert i de to arbeidsgruppene i WADA, ga Helleland tydelig uttrykk for.

– Jeg understreket overfor IOC at WADA lytter til alle sine interessenter og at IOCs anbefalinger vil bli diskuterte igjennom de to arbeidsgruppene. Jeg håper på en rettferdig og demokratisk prosess framover da dette er avgjørende spørsmål for WADA og at vi, myndighetene og IOC, kan anerkjenne hverandre som likeverdige parter, påpekte visepresidenten.

Sterkere mekanismer

I WADAs styremøte over de neste to dagene skal en rekke prinsipielle saker om WADAs framtid behandles. En av sakene omhandler hvordan manglende etterlevelse av WADA-koden skal kunne sanksjoneres i lys av de siste årenes skandaler.

Helleland mener WADA trenger sterkere mekanismer for å sikre etterlevelsen av antidopingregelverket.

– Jeg tror absolutt at dette arbeidet haster og at det minste som kan forventes av oss er at WADA kan sette kraft bak sine vedtak. Dette arbeidet burde ikke forsinkes ytterligere. Jeg regner med at vi alle har hørt publikums frustrasjoner om hvordan det er mulig å ha regler uten konsekvenser knyttet til dem, sa Helleland.

(©NTB)