Argentiner til Tottenham – byttet klubb to ganger på få timer